Elektroinštalačné práce - P&L Profi-Schweiss s.r.o.
V rámci elektroinštalačných prác, klientom poskytujeme služby:

  • slaboprúdové a silnoprúdové práce
  • kompletné elektroinštalácie
  • uloženie káblových trás podľa smerníc
  • montáž a demontáž osvetlenia
  • montáž káblových prípojok
  • príprava a uloženie káblových nosných systémov
  • Iné práce, podľa návrhov projektov a požiadaviek klientov